Certyfikat Złoty Płatnik 2017

 

Złoty Płatnik 2017

 

Wiarygodność potwierdzona przez Euler Hermes

Tylko 6% firm na rynku polskim spełnia warunki programu Złoty Płatnik.

Certyfikatem posługują się firmy, które w roku 2017 wyróżniały się najwyższymi standardami płatniczymi

Wysoki Wskaźnik
Moralności Płatniczej
PMI ≥ 80
Wysoki Rating
na poziomie CCC
lub więcej
Brak aktywnych
windykacji z końcem
2017 roku

Co zyskuje firma posługująca się
certyfikatem Złoty Płatnik

 

Gdzie jest widoczny Złoty Płatnik

 

Wyróżnienie firmy w Raportach Handlowych Euler Hermes
Ponad 60 tysięcy raportów zamawianych rocznie
Raporty Handlowe zamawiane są w celu potwierdzenia informacji o kontrahentach przed nawiązaniem współpracy i zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Codziennie nasi analitycy oceniają ryzyko i ustalają limity kredytowe klientów na całym świecie. Wyłaniają firmy odznaczające się rzetelnością organizacyjno-finansową.
Wyróżnienie firmy w Analizach Należności Euler Hermes
Ponad 800 tysięcy analiz zamawianych rocznie

Program Analiz Należności dostarcza informacji na temat terminowości regulowania płatności przez firmy. Analiza prowadzona jest dla poszczególnych branż. Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI – Payment Morality Index) pozwala wyłonić firmy, które są wiarygodnymi i terminowymi płatnikami.

Możliwość posługiwania się znakiem Złoty Płatnik 2017 w materiałach promocyjnych
PR, promocja firmy i działania informacyjne

Złoty Płatnik może posługiwać się certyfikatem m.in.: na stronie www, w podpisie e-mail i na banerach, na broszurach, ulotkach i innych materiałach promocyjnych firmy.

Tabliczka z informacją o przyznaniu firmie certyfikatu Złoty Płatnik 2017
PR, promocja firmy i działania informacyjne

Tabliczka wyeksponowana w sali konferencyjnej lub w gabinecie, w którym prowadzone są spotkania biznesowe to czytelny sygnał, że firma jest wiarygodnym kontrahentem. Kolekcja tabliczek z przestrzeni kilku lat dowodzi utrzymywania wysokiego standardu płatniczego przez firmę.

Czy jesteś Złotym Płatnikiem 2017?

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikatu?

Zadzwoń do nas lub podaj swoje dane – skontaktujemy się z Tobą

 

+48 22 363 63 00

 

zlotyplatnik@eulerhermes.com


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z uczestnictwem w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017” jest Euler Hermes Collections sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskie 98, („Administrator”). U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

2. Z Administratorem i Inspektorem możesz się skontaktować listownie na adres siedziby, mailowo na adres: iodo@eulerhermes.com lub telefonicznie (22) 363 63 63 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 17:30.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z:

  • wykonywaniem czynności marketingowych w zakresie oferowania produktów i usług własnych Administratora, w tym profilowania w celu określenia preferencji i potrzeb w zakresie oferowanych produktów oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o te profilowanie ( informowania o możliwości uczestnictwa w Plebiscycie Złoty Płatnik 2017); Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, lub niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • realizacją umowy na uczestnictwo w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017”. Podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego. Z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Z uwagi na fakt, iż Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z administratorem danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na uczestnictwo w Plebiscycie „Zloty Płatnik 2017”. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod linkiem.